מנסף – אורז עם בשר

במשפחה, אנחנו אוהבים  להעניק שמות חיבה לחפצים. הסטודנט קרא שנים למכונית שלו "אלי". כדי ששואב האבק ירוץ בחדר אני אומרת "תפעילו את אלצ'קו שינקה קצת את השטיח" וכשאני עומדת באמצע הבית...

טאג -אורז עם בשר וכבש