לחם בריאות שהחיילת אוהבת

חייבת להודות שזו לא הפעם הראשונה שלי… כבר היו לי מספר הרפתקאות משובבות נפש כמו אז עם המחמצת שטיפחתי באהבה רבה, האכלתי, השקתי, הנשמתי, אך לאחר זמן מה סברתי שהיא תובענית מידיי ונטשתי אותה...

טאג -אמא