לביבות תרד

כשהילדים היו בני נוער היה לי נוהל-כביסה-ביום-שבת. עבדתי מסביב לשעון, ריצות כל השבוע, התאים לי שבת בבוקר. פותחת בשקט-בשקט את דלת חדרם, שולפת את סל הכביסה, ממיינת ועושה מכונות. שבת אחת, המכונות...

טאג -אמא מכבסת את הנייד