מתכון לריבת בצל שתמיד מצליחה

יום שישי חברה שלך מתקשרת אליך ושואלת מה הכנת לשבת. זה מה שנקרא השוואת ביצועים. אם אמרת רק שלושה דברים והיא מביאה לך אותה בשרשרת את מרגישה שאת לאבסדר/לאיוצלחית/היאאמאיותרטובה והבנתם את...

טאג -בצל