מתכון לעוף בסיר – העוף של בָּבָּא

מתכון לעוף בסיר – העוף של בָּבָּא

מתכון לעוף בסיר – העוף של בָּבָּא הוא מותג אצלנו. נתחיל ב-בָּבָּא. כשנכדתנו היתה קטנה היא שיבשה את השם סבא וקראה לבעלי בָּבָּא, מאז נדבק השם ואנחנו מוּרמוּר ו-בָּבָּא. רק השבוע לפני השינה...

טאג -מתכון לעוף בסיר – העוף של בָּבָּא